Sláva Bohu na výsostiach...

εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο λογος
Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.

και ο λογος σαρξ εγενετο και εσκηνωσεν εν ημιν
και εθεασαμεθα την δοξαν αυτου δοξαν ως μονογενους
παρα πατρος πληρης χαριτος και αληθειας
A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.
A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca
jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.

[Jn 1,1; 1,14]

Nech to, čo nám oznamuje Písmo v reči dávno
minulej, je skutočnosťou doby prítomnej –
živá radosť z narodenia Spasiteľa, jeho
pokoj a požehnanie, čo nám prináša.

Aby v obnovenej skúsenosti Božej blízkosti
aj prichádzajúci rok bol časom naplneným
a prežitým v zdraví, pokoji, láske, vnútornej
sile a milosti i v odvahe konať dobro.

Peter Šantavý